Thuisonderwijs: fundamenteel recht! (in Dutch)

Onderstaand artikel stond in het Nederlands Dagblad van 6 november 2012.

Verklaring van Berlijn breekt lans voor thuisonderwijs

BERLIJN – Ouders hebben het fundamentele recht om hun kinderen thuisonderwijs te geven, in plaats van hen naar school te sturen. Regeringen wereldwijd moeten dat recht respecteren. Dat staat in de ‘Verklaring van Berlijn’, waarmee de deelnemers aan de Global Home Education Conference in de Duitse hoofdstad deze dagen hebben ingestemd. De conferentie, waaraan circa tweehonderd mensen uit ruim twintig landen deelnamen – homeschoolleiders, beleidsmakers, deskundigen, ouders en mensenrechtenactivisten – werd geleid door Jonas Himmelstrand, voorzitter van de Zweedse vereniging voor thuisonderwijs Rohus. Himmelstrand heeft aan den lijve ervaren dat Zweden ouders niet de ruimte laat om hun kinderen thuis te onderwijzen. Om vervolging te voorkomen, is hij met zijn gezin naar Finland uitgeweken.
De Zweedse autoriteiten worden in de Verklaring van Berlijn dan ook veroordeeld om hun compromisloze optreden tegen ‘homeschoolende’ ouders. Duitsland, waar het door de nazi’s ingevoerde verbod op thuisonderwijs nog altijd van kracht is, krijgt om dezelfde reden een veeg uit de pan. Verscheidene Duitse gezinnen hebben inmiddels hun toevlucht genomen tot landen als de Verenigde Staten of Canada, waar ze hun kinderen wel ongestraft thuisonderwijs kunnen geven. Vorige maand nog liet de districtrechtbank in Darmstadt kinderen uit een gezin weghalen, omdat de ouders weigeren hun kinderen naar school te sturen.

De Duitse christendemocratische politicus Norbert Blüm, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verklaarde zich op de conferentie tegen het monopolie op het onderwijs, dat de staat zich heeft toegeëigend. Volgens hem geven ouders die hun kinderen op verantwoorde wijze thuis onderwijzen ‘een gezond antwoord op een heerszuchtig schoolsysteem dat de rol van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen negeert’.

De Verklaring van Berlijn verwijst ook naar tal van langlopende studies die hebben aangetoond dat homeschooling effectief is en dat er geen bewijs voor is, dat kinderen er schade van ondervinden. Volgens de Amerikaanse onderwijsdeskundige Brian Ray is zelfs gebleken dat onderwijs in de huiselijke omgeving superieur is aan onderwijs op school. Ouders die kiezen voor thuisonderwijs doen dat vaak om religieuze of morele redenen, uit vrees voor drugs en geweld op school, of omdat ze geloven dat kinderen op school niet onafhankelijk leren denken.

De Nederlandse overheid ontmoedigt thuisonderwijs. Ze vindt dat de meeste ouders wel een school kunnen vinden die bij hun levensovertuiging past.

Please follow and like us:

0 thoughts on “Thuisonderwijs: fundamenteel recht! (in Dutch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *